> site > Vest-Telemark PPT IKS


Pedagogisk psykologisk teneste i Vest-Telemark

Vest-Telemark PPT IKS
Phone: 35 06 83 00
Fax: 35 06 83 01
Email: pptSPAMFILTER@vest-telemark.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid


Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen:

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Vest-Telemark PPT IKSThis site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.