> site > Vest-Telemark Næringsutvikling > Om oss


Næringsutviklingsselskapet for Vest-Telemark

Vest-Telemark Næringsutvikling
Phone: 952 09 662
Email: haldor.kaasinSPAMFILTER@vtnu.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid


Om oss

Prosjektorganisasjon

VTNU er ein profesjonell prosjektorganisasjon som tek på seg rådgjeving og prosjektleiing innanfor feire ulike fagfelt. 

Vest-Telemark Næringsutvikling AS er eigd av Vest-Telemark Næringsbygg (VTN). VTN er eit eigedomsselskap for Øvre Telemark.

Tenester me leverer

  • Næringsutvikling, rådgjeving og etablerartenester
  • Reiselivsutvikling
  • Utbygging av infrastruktur
  • Drift av Vest-Telemark Næringsbygg
  • Innkjøpssamarbeid i Vest- og Midt-Telemark

Regional utvikling

Vest-Telemark Næringsutvikling AS er det regionale næringsutviklingsselskapet i Vest-Telemark. Sidan 1995 har selskapet jobba med regionale utviklingsprosjekt og oppgåver av næringspolitisk karakter. Som regionalt utviklingsselskap har selskapet eit særleg ansvar for å fremje regionens interesser. Dei siste åra har selskapet mellom anna vore ein aktiv aktør innan breibandutbygginga i Vest-Telemark.This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.