> site > Vest-Telemark Konferansen


- ein spennande møteplass

Vest-Telemark Konferansen
Phone: 35 91 97 00
Email: karl.hetlandSPAMFILTER@t-fk.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Vest-Telemark Ressurssenter
v/ Karl Torstein Hetland
Vest-Telemark VGS
3880 DALEN


Ein spennande møteplass!

Vest-Telemark Konferansen starta i 2004 og har utvikla seg til å bli ein sentral møteplass for politikarar, privat næringsliv, offentleg tilsette og organisasjonar. Kvart år tek ein opp eit tema som er viktig for regionen.

  • Alle konferansane blir avslutta med ein middag.
  • Vest-Telemark Konferansen er open for alle interesserte!

Informasjon om Vest-Telemark Konferansen 2018 finn de her.

Vest-Telemark KonferansenThis site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.