Link tab titleMorgedal > Morgedal IL


The birthplace of skiing


Morgedal IL

Morgedal Idrotslag vart stifta 10. januar 1887. I dag er Morgedal IL eit aktivt lag med mange flotte medlemmer. Dugnadsinnsatsen er stor, løypekøyring, drift av skiheisen i Morgedal og fleire flotte arrangement er litt av det me driv med. Barn og ungdom er aktive, og me har fleire som deltek på konkurransar både i langrenn og på telemark. 

Eit besøk på vår heimeside vil vise deg litt av vår store aktivitet. Klikk i menyen til venstre for meir info. This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.